SR
SR
Objednat autopotahy

Obchodní podmínky - neaktuální


I. Definice pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Abena autopotahy, sro, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 2. Prodávajícím je Abena autopotahy, s.r.o, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.abena-autopotahy.cz je společnost Abena autopotahy, s.r.o, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

II. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží či služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

IV. Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
 1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
 2. platba při osobním převzetí na prodejně
 3. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude doručeno po přijetí peněžních prostředků na náš účet

V. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 3. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 4. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. České pošty,
  2. kurýrní společnosti,
  3. osobně na provozovně

VI. Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury si za dopravu účtujeme:
  1. při dopravě Českou poštou s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 0 Kč
  2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 150 Kč
 2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):
  1. při dopravě Českou poštou s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 0,00 Kč
  2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 150 Kč
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb a cen za tyto služby.

VII. Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

VIII. Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Podle zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 1837 písmene D, kupující nemá právo vrátit zboží bez udání důvodu, jelikož se jedná o zboží vyrobené na míru a zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele.

X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranamy se rozumí prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracované v bezpečnostní směrnici.

XII. Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pětset korun) v případě, že vznikla kupní smlouva od které kupující neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a. Tato smluvní pokuta zahrňuje náklady na dopravu a jiné náklady prodávajícího související s propadem kupní smlouvy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny objednaného zboží v případě, že zboží je vyexpedováno a kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy, jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím a jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 15. března 2015.


Kúty, 15. 03. 2015

Otto Kováč
konatel společnosti

Společnosť je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, vložka 1120/T, značka sro. Prihlásenie